Kết quả tìm kiếm cho : chống tĩnh điện phòng sạch

Thảm Dính Bụi Sticky Mat Chống Tĩnh Điện

Thảm Dính Bụi Sticky Mat Chống Tĩnh Điện

Thảm dính bụi sticky mat được đặt ở trước cửa phòng sạch hoặc bên trong phòng sạch. Thảm bắt bụi hoàn toàn, tránh ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của nhân viên và sản phẩm. Thảm dính bụi phải đáp ứng tiêu chuẩn chống tĩnh điện.
Call: 0901.473.974