Kết quả tìm kiếm cho : tấm dính bụi

Sử Dụng Tấm Dính Bụi Phòng Sạch Để Đáp Ứng Tiêu Chuẩn Phòng Sạch

Sử Dụng Tấm Dính Bụi Phòng Sạch Để Đáp Ứng Tiêu Chuẩn Phòng Sạch

Tấm dính bụi sticky mat là một sản phẩm được sử dụng bên trong và các khu vực bên trong phòng sạch. DATA M&T cung cấp tấm dính bụi phòng sạch đáp ứng các tiêu chuẩn phòng sạch.
Call: 0901.473.974